Tuesday, May 6, 2008

Apa lah nasib...

"Bila kita memperkatakan dan cuba memperkasakan hak kita, semua menuduh kita amat membahayakan. Bila mereka mempersoalkan hak kita, mereka kata itu semangat 'keterbukaan'."

No comments: